Coronaregels Stadstuin

Als Stadstuin Theresia willen we een welkom en veilig thuis vormen voor alle bewoners uit de buurt. We volgen daarbij op hoofdlijnen de handreiking die door Sociaal Werk Nederland is opgesteld (samen met het ministerie van VWS en de LSA) voor dorps- en buurthuizen. In algemene zin is het coronatoegangsbewijs niet verplicht in dorps- en buurthuizen. Op het moment dat er gebruik wordt gemaakt van horeca, er sprake is van een evenement of een culturele voorstelling in het buurt- of dorpshuis, dan is het coronatoegangsbewijs formeel wel verplicht. In praktijk betekent het dat alle reguliere activiteiten in de Stadstuin doorgang vinden zonder toegangsbewijs. Voor het Paviljoenpodium, het Filosofisch Café en eventuele andere nog te organiseren bijeenkomsten die aan te merken zijn als een evenement of culturele voorstelling, hanteren we de volgende regel: We vertrouwen erop dat als mensen bij ons komen, ze gevaccineerd zijn of een recente negatieve test kunnen overleggen. We vragen verder iedereen een formulier met contactgegevens in te vullen als ze binnen komen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de organisator van de bijeenkomst. We vragen hen dan ook hierop toe te zien.

429_corona-samen-vk

Meer nieuws

Het Paviljoen Podium

17 oktober 2021

De redactie van hetPaviljoen Podium is er trots op u te kunnen uitnodigen voor een…