Hebzucht

| |
Hebzucht  
 
Op mijn fietstocht met maat Cees hebben we het, als de tegenwind dat ons toestaat, tijd om het over het een en ander te hebben. Een vast agendapunt is de toestand in de wereld. Voor het fietsen hebben we beiden de krant gelezen. Corona was natuurlijk een vast onderwerp. Wat Cees de afgelopen weken was opgevallen waren de artikelen die over hebzucht gingen. Natuurlijk in deze tijd zien we allerlei prachtige initiatieven die laten zien dat we ook wel aan onze medemensen denken. En niet alleen dat. Er zijn ook een hoop mensen die ook echt de handen uit de mouwen steken voor anderen.
 
Ik wil u zijn bloemlezing (voorzien van commentaar) van de afgelopen ‘corona-weken’ over hebzucht niet onthouden. 
 
- “Westerse fok-, farmaceutische en chemische industrie die bestrijdingsmiddelen slijten aan landen die geen of weinig restricties kennen. Bestrijdingsmiddelen die in West-Europa vijftig jaar geleden al ter discussie stonden.
Zij laten, omwille van geld verdienen, gebeuren dat mensen, dieren en planten ziek worden. In verschillende delen van de wereld is resistentie tegen antibiotica hiervan het gevolg.
 
- Grootscheepse plunderingen na de aardbevingen op Lombok.
 
- FIFA gaat in haar statuten opnemen dat corruptie een verjaringstermijn van tien jaar gaat krijgen.
 
- Betogingen in Roemenië tegen een corrupte overheid. Macht behouden, vaak dezelfde personen die de macht hadden tijdens de communistische jaren. Hoezo ideologie?
 
- Rol van lobbyisten; b.v. Paul Manafort die dictators in Afrika, op de Filipijnen en in Oekraïne heeft “geholpen” om hun imago in de VS op te vijzelen. Mannetjesmakers die zich verhuren aan de hoogste bieder, niet gehinderd door politieke overtuigingen. Zelfverrijking als het hoogste goed.
 
- Grote banken, DB, Paribas, Morgan Stanley, Barclays, kortom het hele zooitje dat rond de crisis van 2008 door de belastingbetaler is gered van de ondergang, hebben van 2001 tot 2016 tientallen miljarden gejat van de Europese overheden.
 
- “Dividend stripping”, geavanceerde financiële trucs om betaalde dividendbelasting dubbel terug te krijgen, of niet betaalde dividendbelasting toch terug te ontvangen.
 
- Volgens een citaat van de Keulse officier van Justitie in de Cumex Files, een misdadigersbende van bankiers, advocaten, hedgefundmanagers en andere poenparasieten in krijtpak.
 
- Kaartjes voor concerten en festivals die in groten getale worden opgekocht, om die vervolgens voor woekerprijzen door te verkopen.
 
- Het kapitalisme lijft het protest in en maakt er koopwaar van (Kathrin Hartmann). Multinationals zijn in eerste instantie alleen geïnteresseerd in het maken van winst. Duurzaam produceren is een façade; ontbossing, kinderarbeid, uitbuiting, landroof en vervuiling van oceanen gaan gewoon door. Consumenten denken verantwoord bezig te zijn, niet minder maar beter consumeren. Overheden schuiven de verantwoordelijkheid af naar de consument en de bedrijven blijven doen waar ze goed in zijn: winst maken.  
 
- Stacaravans die worden verhuurd aan Oost-Europese arbeidsmigranten; vier mensen x 100 euro per week, ruim 20.000 euro per jaar.
 
- Een medicijn, in dit geval voor kanker, wordt verkocht aan een medicijnenbedrijf (Novartis), en is na verkoop zes maal zo duur. Een kuur die voorheen 16.000 euro kostte, gaat nu voor een prijs van 92.000 euro de deur uit. De hoogleraar(Erasmus Medisch Centrum), die het medicijn mee heeft helpen ontwikkelen verdient er tenminste 12 miljoen aan.
 
- Graaiers die testamenten laten opmaken voor verstandelijk beperkten.
Hoe zorgen we ervoor dat er zoveel mogelijk in de eigen zakken verdwijnt en er zo weinig mogelijk belasting wordt betaald. 
- Specsavers, gevestigd op Guernsey, waar een winstbelasting van 0% geldt, met winkels in VK en Nederland, maakt in 2019 een omzet van 158 miljoen. Na aftrek van kosten blijft in Nederland een brutowinst van 2,49 miljoen, waarover een belasting van 8 ton wordt betaald.
- Tijdens de coronacrisis worden huren niet of nauwelijks meer betaald en wordt de hand opgehouden bij de overheid. De winsten zijn inmiddels weggesluisd naar de belastingparadijzen of naar de aandeelhouders.
- Grandvision (Pearle en Eyewish), vanuit Monaco bestuurd en de investeringsmij. Ondergebracht op Bermuda. Afgelopen 3 jaar een dividend uitgekeerd van 242 miljoen. Tijdens de coronacrisis de ver- huurders begin april latenweten dat de huur niet zou worden overgemaakt, omdat het bedrijf anders in problemen zou geraken. Vlak daarna het salaris van de topman ( 2,71 milj. Euro) verhoogd met 37%. Overheidssteun werd aangevraagd om banen en inkomens van het personeel te beschermen. Belastingontwijking ten koste van de samenleving waar zij ook deel van uit maken. Daarnaast oneerlijke concurrentie met de lokale ondernemer. De overheid maakt het mogelijk. Vestig de rechten op je naam in een belastingparadijs, stuur een forse rekening voor het gebruik van die naam en druk zo je winst in Nederland en daarmee je belasting.
 
- Evenals bij de PGB’s miljoenenfraude met taalcursussen bij inburgeringslessen. Duo geeft 2000 euro per kwartaal voor elke ingeschrevene, maar er is geen controle of er inderdaad sprake is van taalonderwijs. Initiatiefnemer sluit een deal met een deelnemer. In ruil voor een geldbedrag, een laptop of een tegoedbon bij de mediamarkt is men ingeschreven bij een instituut voor taalonderwijs. Lessen worden nooit gegeven maar de Syrische eigenaar van het z.g. instituut is wel de trotse bezitter van een Hummer.”.