Nieuwsbrief SENIOR 5.0 april 2020

NIEUWSBRIEF april 2020 Speciaal voor onze leden,

De seniorenvereniging Senior5.0 behartigt de belangen van de leden en biedt een breed pakket van activiteiten en diensten aan om het leven in de pensioenleeftijd, maar ook voor de mensen vanaf 50 jaar aangenamer te maken. In het bijzonder in de wijken Theresia-Loven-Besterd.

BESTE LEDEN,

Het Coronavirus raakt ons allemaal. Onze levens zijn danig in de war geraakt. Meer dan ooit hebben we elkaar nodig. Een kleine bijdrage levert het bestuur door te bellen met, op de eerste plaats, onze alleenstaande leden. We merken

dat ze dat zeer op prijs stellen. We zullen dat de komende weken met enige regelmaat blijven doen.

De KBO Brabant roept haar leden ook op met elkaar te bellen of beeldbellen. Doen! Zeggen wij.

We willen u twee initiatieven onder de aandacht brengen: -Het ADVIESPUNT van ContourdeTwern, dé plek waar Tilburgse hulpvragen en het lokale aanbod samenkomen.Komt u door de Coronacrisis in nood en

heb je hulp nodig of maak je je zorgen, heb je boodschappen nodig, mis je een praatje? Bel 013 549 86 46. Ma – vr tussen 9 en 17 u. -ONSSOEPJE. Een groep die gratis verse soep maakt voor inmiddels meer dan honderd mensen. Bestellen kan via onssoepje@ gmail.com of met het Adviespunt te bellen, Ma-vr tussen 9 en 17 u. Maar blijf vooral ook boodschappen (laten) doen bij de buurtwinkelier(s) en de snackbar(s). Die hebben het ook zwaar.

Laten we een beetje voor elkaar zorgen…

Blijf gezond!

Het bestuur

Algemene Ledenvergadering Senior5.0

Beste Leden van KBO Theresia, Loven, Besterd / SENIOR 5.0 Op woensdag 25 maart 2020 stond de Algemene Ledenvergadering gepland. Omdat de locatie van deze vergadering gesloten is kan ook onze ALV niet doorgaan. We overwegen om deze vergadering te verzetten naar een iets veiligere datum. Woensdag 20 Mei om 13.30 uur. Maar of de ALV op deze datum door kan gaan is nog niet zeker. Meer informatie krijgt u in de volgende Nieuwsbrief. Ondertussen verzoek ik een ieder om dit bericht door te geven aan onze leden zonder email adres. Verder wens ik u een veilige en gezonde tijd toe, en volg de richtlijnen van het RIVM goed op. Vriendelijke groet Frank van der Meijs Penningmeester SENIOR5.0

Interessante websites:

Het RIVM zorgt dat u op de hoogte blijft over het Coronavirus en welke maatregelen er getroffen zijn:

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Om de natuur in huis te halen: https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente https://www.bnnvara.nl/vroegevogels

Ook nu is het erg belangrijk om goed te eten zie daarvoor de tips van het voedingscentrum:

https://www.voedingscentrum.nl/nl.aspx

Digitaal aan de slag: Informatie over de computer: Seniorweb:

https://www.seniorweb.nl/

Thuiszorg Thebe heeft ook vaak leuke tips en ideeën: https://www.thebe-extra.nl/

De Twern: https://www.contourdetwern.nl/

Voorjaarsreis Senior5.0

Op donderdag 16 april 2020 zou de werkgroep Reizen weer de jaarlijkse voorjaarsreis hebben georganiseerd. Maar door alle Corona perikelen is besloten om dit voorjaar niet te gaan. De busreis wordt voorlopig verplaatst naar het najaar. Voor de mensen die al hebben betaald via de bank: hun geld zal worden gereserveerd voor de najaars-busreis. U ontvangt tijdig bericht wanneer dit zal gaan plaatsvinden.

Grootse bus- en fiets bedevaart naar Kevelaer.

Op zaterdag 12 en zondag 13 september 2020

HET PROGRAMMA: De buspelgrims worden op zaterdagochtend op verschillende plaatsen in en rondom Tilburg opgehaald. Na het programma in Kevelaer rijden de bussen zaterdagavond weer terug naar Tilburg en omgeving. Kosten voor de bus bedragen € 25,-- per deelnemer. De fietspelgrims (op gewone of elektrische fiets) vertrekken op zaterdagochtend om 06:00 uur vanuit Tilburg. Zij overnachten in Kevelaer en fietsen op zondag weer terug. De overnachting in hotels wordt verzorgd. De kosten bedragen €3,-- voor het lidmaatschap, €5,-- reserveringsbijdrage + de kosten voor de overnachting (± €60,00). In Kevelaer hebben we een gezamenlijk programma rondom het genadebeeld van Maria. Een eucharistieviering en een Lof in de prachtige basiliek. En een inspirerende Kruisweg in het mooie kruiswegpark.
VOOR WIE? Voor uzelf of uw vrienden en kennissen die een bijzondere bedevaart mee willen maken.

INFORMATIE EN AANMELDEN: Voor de fietsbedevaart: Freek v.d. Heijden: 06-51290992; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor de busbedevaart: Gerard van der Schuit: 06-1791284; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Franka Dekkers: 013-5331216; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Parochie Maria te Rosmalen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Deze bedevaart is een samenwerking van De Tilburgsche Broederschap OLV van Kevelaer, de parochie Johannes XXIII, parochie Maria Rosmalen en de Kerkelijk Erkende Rijwielbedevaart Tilburg-Kevelaer.

Aangifte inkomstenbelasting over 2019

Vanaf 1 maart aanstaande kunt of moet u weer aangifte inkomstenbelasting doen. Ouderen die afgelopen jaar zijn geholpen door een van de invullers van de Belastingservice Kbo-Brabant worden dit jaar door die invuller benaderd om een afspraak voor de aangifte 2019 te maken. Ouderen die nog niet eerder door de Belastingservice zijn geholpen kunnen zich melden bij het Centrale nummer: 06-39830001 Zij worden dan in contact gebracht met een belastinginvuller.

Huurtoeslag 2020

Sinds 1 januari 2020 hebben zo’n 115.000 extra huishoudens recht op huurtoeslag, onder wie veel ouderen. Dit heeft te maken met het wegvallen van de harde inkomensgrens. Hierdoor hebben mensen die net iets boven die grens zitten recht op een deel van de huurtoeslag. Volgens de ouderegels kregen ze helemaal niets, nu kan de toeslag in sommige gevallenoplopen tot 200 euro per maand. Belastinginvullers die namens Belastingservice Kbo-Brabant aan huis of op spreekuur belastingformulieren invullen voor ouderen, zullen hier speciaal aandacht aan geven. Bron: Nieuwsbrief KBO kring Tilburg februari 2020 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Terugblik op een geslaagde carnavalsmiddag.

Op dinsdag 11 februari 2020 vond in de Stadtuin Theresia een geslaagde carnavalsmiddag plaats. De zaal was mooi versierd en de stemming zat er goed in! Onder het genot van een hapje en een drankje hebben de mensen kunnen genieten van de bekende tonpraeter Christel van den Dungen. Zij wist het publiek goed te vermaken en de lachsalvo’s waren niet van de lucht.

Een nieuwe relatie en de AOW

Een nieuwe relatie kan gevolgen hebben voor uw AOW, ook als u niet direct gaat samenwonen. Wanneer houdt u recht op AOW voor alleenstaanden en wanneer krijgt u het bedrag voor gehuwden? Het AOW-pensioen van een alleenstaande is 70 procent van het nettominimumloon. Dit is een vast bedrag dat werknemers minimaal verdienen. Als u samenwoont of getrouwd bent, ontvangt u maar 50 procent van het nettominimumloon. Heeft uw partner ook de AOW-gerechtigde leeftijd? Dan ontvangt hij of zij hetzelfde bedrag. Is uw partner jonger en bent u voor 2015 getrouwd of gaan samenwonen, dan heeft u misschien nog recht op de partnertoeslag. Latrelatie Tot zover is het duidelijk. Lastiger wordt het als u soms bij elkaar woont en soms niet. In dat geval heeft u een latrelatie (living apart together). De Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de AOW uitkeert, ziet dat soms ook als samenwonen.

Voor de SVB is het van belang of u een gezamenlijke huishouding heeft. Er is een gezamenlijke huishouding als u allebei uw hoofdverblijf op hetzelfde adres heeft. Ook voor elkaar zorgen in het huishouden of de kosten delen kan wijzen op een gezamenlijke huishouding.

Als u zo vaak bij uw partner bent dat zijn of haar woning uw hoofdverblijf is geworden, dan verlaagt de SVB uw AOW. In de praktijk groeit een latrelatie vaak ongemerkt uit tot een woonvorm die de SVB ‘samenwonen’ noemt. Zo kunt u dus een lagere AOW krijgen, hoewel u allebei een eigen woning heeft. Tweewoningenregeling Heeft u allebei een eigen huis en bent u niet getrouwd? Dan kunt u misschien gebruikmaken van de tweewoningenregeling. Als u aan de voorwaarden voor deze regeling voldoet, dan kunt u uw hogere AOW-pensioen voor alleenstaanden houden. Uw AOW-pensioen is dan niet 50 procent, maar 70 procent van het minimumloon.

De tweewoningregel geldt voor u als u aan de volgende voorwaarden voldoet: u bent ongehuwd, én u heeft allebei een eigen huur- of koopwoning, én u staat allebei bij de gemeente ingeschreven op het eigen adres, én u betaalt de volledige kosten en lasten voor uw eigen woning, én u kunt vrij over uw eigen woning beschikken. Verhuren of onderverhuren mag dus niet. Ook mogen er geen volwassen kinderen of andere mensen wonen. Alleen een minderjarig kind is toegestaan. Verder moet de woning gewoon te gebruiken zijn. Water, elektriciteit en verwarming mogen dus niet zijn afgesloten.

Deze regel geldt ook als uw vriend of vriendin nog geen AOW-pensioen ontvangt. In dat geval kunt u ook de AOW voor alleenstaanden blijven ontvangen. En uw pensioen? Een aanvullend ouderdomspensioen van een pensioenfonds blijft bijna altijd gelijk, of u nu alleen woont of samen. Toch is het verstandig om bij het pensioenfonds te informeren of er gevolgen zijn als u wilt gaan samenwonen, want in een enkel geval geldt een uitzondering. Zoals bij ABP-pensioen dat is opgebouwd voor 1995.

Gaat u samenwonen na de pensioendatum, dan levert dat meestal geen nieuwe rechten op. Zo heeft een nieuwe partner geen recht op partnerpensioen als de ander zou overlijden.

Voor een lijfrente-uitkering van een bank of verzekeraar heeft een nieuwe relatie geen gevolgen. Bron: IkWoonLeefZorg 12 februari 2020

Er is nepmail van MijnOverheid in omloop KBO-Maasdriel maakte ons op het volgende attent. De Fraudehelpdesk en de overheid waarschuwen voor bedrieglijk echt lijkende e-mails van MijnOverheid, waarmee wordt gepoogd de DigiD van ontvangers te ontfutselen. De mail maakt melding van een ‘gereedstaand bericht' van de Belastingdienst in uw Berichtenbox op MijnOverheid.

Door het vermelden van de voor- en achternaam van de ontvanger in de aanhef lijkt het e-mailbericht betrouwbaar, ook al omdat verwezen wordt naar een website die begint met MijnOverheid. Het webadres is daarnaast voorzien van een vertrouwenwekkend groen slotje met de vermelding 'Beveiligd'. Wie doorklikt op de toegezonden link ziet vervolgens een echt lijkend aanmeldscherm van DigiD met het wapen van de Rijksoverheid. MAAR!! MijnOverheid stuurt NOOIT meldingen met een link naar de website. Dit is om te voorkomen dat u met valse e-mails naar een namaak-website wordt geleid (zogenaamde phishing). Neem daarom het webadres van MijnOverheid op in uw Favorieten en ga altijd van daaruit naar de website. Ontvangt u toch een e-mail met daarin een link, dan is deze dus NOOIT van MijnOverheid. Ontvangers van zo’n mail wordt verzocht de e-mail als bijlage door te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Lezingen in het Paviljoen Podium van de Stadstuin uitgesteld tot begin september !!!

Het Paviljoen Podium is een ontmoetingsplaats voor de buurt Theresia en daarbuiten: Lezingen en discussies. Stadstuin Theresia, Theresiastraat 15A Tilburg (013) 590 70 30.

In overleg met alle inleiders is afgesproken op een later tijdstip de lezingen in te halen.

Kijk eens op de website van de Stadstuin Theresia www.stadstuintheresia.nl en ga naar paviljoen podium. Daar vindt u de actuele informatie.

Informatie blad “ONS”.

Buiten deze tweemaandelijkse nieuwbrief wordt aan het begin van iedere maand ( 11 maal per jaar) het seniorenblad “ONS” bij u thuisbezorgd door onze vrijwilligers.

CULTUURREIZEN VAN UIT THERESIA

Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in cultuurreizen. In samenwerking mat Senior5.0 en de Stadstuin Theresia en andere KBO-afdelingen willen we starten met interessante cultuurreizen op maat. Dat kunnen eendaagse reizen zijn over de geschiedenis van Brabant of oude Hollandse steden. We hebben goede contacten met niet alledaagse organisaties die samen met ons een cultuurreis op maat zouden willen organiseren. Heeft u interesse om daarover mee te denken en te organiseren laat het ons weten.

U kunt contact opnemen met de Stadstuin Theresia: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

CIE Ontmoetingdmiddagen in de Stadstuin.

In samenwerking met de Zonnebloem, Thebe, Senior5.0 en de Stadstuin. De middagen worden gehouden in de Stadstuin Theresia, Theresiastraat 15 a Tilburg. De middag duurt van 13:00-16:30 uur. Voor deze activiteiten dient u zich aan te melden. Eigen bijdrage €5,-. Voor informatie en aanmelden kunt u terecht bij Ton Hendriks 06 384 670 56. Ontmoetingen in 2020. Dinsdag 23 juni 2020: Spelletjesmiddag. Dinsdag 28 juli 2020: Kermisbingo. Dinsdag 25 augustus 2020: Zomermiddag.

Gastlidmaatschap.

Als u wilt deelnemen aan activiteiten van een andere Afdeling, dan kunt u daar informeren naar een “gastlidmaatschap”. Veel van de KBO-Brabant aangesloten seniorenverenigingen bieden die mogelijkheid. U betaald dan niet nog eens de contributie voor KBO-Brabant ( dat doet u immers al via uw eigen Afdeling),maar wel die voor de gast-Afdeling. Is een gastlidmaatschap niet mogelijk of gewenst, dan kunt u bij die Afdeling informeren of de activiteit van uw interesse, al dan niet tegen betaling, wel voor u toegankelijk is.

Diensten, kortingen en services:

Senior5.0 is aangesloten bij KBO-Brabant en deze biedt u de volgende diensten en lidmaatschapsvoordelen aan. Voor meer informatie ga naar de KBO Website: www.kbo-kringtilburg.nl

Meedoeregeling:

De contributie en de kosten voor (sommige) activiteiten komen in aanmerking voor de Meedoenregeling. De werkwijze: U meld zich aan bij de gemeente. Dan krijgt u een toekenningsbrief inclusief een klantnummer. Dit klantnummer neemt u mee naar de Seniorenvereniging Senior5.0. Contactpersonen: Frank van der Meijs of Gerrit Brouwers. We hebben uw nummer nodig om uw gegevens op te zoeken en te noteren dat u de Meedoenregeling bij ons gebruikt.

Ons energievoordeel.

Onze partner Energiebesteding voorziet onze leden van groene energie direct uit Nederlandse bron tegen voordelige variabele en vaste stroom-en gastarieven. Voor een eerlijk en persoonlijk advies of hulp bij het overstappen, neemt u contact op met de klantenservice van Energiebesteding. Hier nemen ze de tijd voor u en regelen alles. Informatie en contact: www.onsledenvoordeel.nl/energie. 085-486 33 63.

Zorgverzekering.

Als lid van KBO-Brabant krijgt u korting op een zorgverzekering van IAK, Aon, VGZ of Zilveren Kruis Achmea. U heeft daarvoor uw lidmaatschapsnummer nodig ( dat staat op uw ledenpasje) en het collectiviteitsnummer van de betreffende zorgverzekeraar zoals vermeld op onze website. Informatie en contact: Fonsa Gosma, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 073 644 40 66. www.kbo-brabant.nl/zorgverzekering. Met ingang van 2020 vindt er een belangrijke verandering plaats. VGZ stopt met Vitaalpakket. VGZ Zorgt, speciale pakketlijn voor senioren en mensen met een chronische aandoening(en hun naasten) komt hiervoor in de plaats. In de komende maanden zal er een uitgebreid artikel in ons informatie blad “ONS” verschijnen over alle veranderingen. In het digitale nieuwsblad van KBO-Brabant “Ons Actueel “van oktober 2019, week 43 vindt u een uitgebreid artikel over alle veranderingen van de collectieve zorgverzekering VGZ.

Digitale Nieuwsbrief Ons Actueel.

Voor geïnteresseerden verschijnt elke twee weken een digitale nieuwsbrief van KBO- Brabant met verenigingsnieuws en ontwikkelingen op het gebied van welzijn, zorg, wonen, mobiliteit, inkomen en pensioen. U wordt kosteloos opgenomen in de mailinglijst. Voor informatie en contact: Marieke Hageman, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. www.kbo-brabant.nl 073-644 40 66.

Wat kan de seniorenvereniging senior5.0 u nog meer bieden?

De seniorenverenigingen binnen de KBO-Brabant organiseren veel activiteiten op het gebied van sport, cultuur, zingeving en educatie. De verenigingen behartigen de directe belangen op lokaal niveau, vooral richting gemeente en overige instanties. Daarnaast kunt u gebruik maken van de diensten van vrijwillige ouderenadviseurs, belasting-invulhulpen en administratieve ondersteuners.

Vaste activiteiten: HELAAS GAAN DIE NIET DOOR VANWEGE COVID-19

Biljarten ( biljardclub) Elke dinsdagmiddag van 13:30 tot 16.30 uur. Elke donderdagmiddag van 13:00-17.00 uur . Elke vrijdagmiddag van13.30-16.30 uur. Locatie: MFA Het Spoor. Contactpersoon: Sjef Snijders tel: 013-455 08 04.

Bingo Elke eerste vrijdag van de maand van 14:00-16:00 uur. Locatie MFA Het Spoor. Mgr. Schaepmanstraat 36 Tilburg. Contactpersonen: Gerrit Brouwers 013-535 23 57 en Toon Huybregts 013 542 58 72.

Jeu de Boules (twee clubs) iedere woensdag van 14:00-17:00 uur. Locatie binnenterrein van de Bijsterstede. Contactpersoon Toon Huybregts. 013- 542 58 72. Iedere vrijdagochtend in de zomermaanden van 10:30-12:30 uur in de Stadstuin Theresia, Theresiastraat 15a Tilburg. Bovenstaand alleen in de zomermaanden van mei tot november. Rikken iedere dinsdagavond vanaf 19:30 uur in de Stadstuin Theresia, Theresiastraat 15a Tilburg. Eigen bijdrage €3,-. Contactpersoon Ben van den Abbeele tel: 013 590 70 30. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rikken op de dinsdagmiddag: 14:00-17:00 uur Er wordt bekeken of het mogelijk is om ook een groep op te starten die kan komen rikken in de Stadstuin op de middag. Nadere info volgt.

Sjoelen Contactpersoon: Ton Hendriks tel: 013 590 70 30.

Inloopdagen Stadstuin.

In de Stadstuin Theresia is het mogelijk om binnen te lopen voor een gezellig praatje, spelletje of rustig de krant te lezen. De inloopdagen zijn op dinsdag en donderdag van 10:00-16:00 uur. Voor een kopje thee of koffie wordt een bijdrage gevraagd van €1,-. Info: Stadstuin Theresia, Theresiastraat 15a Tilburg. Tel: 013-590 70 30.

Vrijwilligers -vacatures Senior5.0 Wellicht heeft u zelf interesse om tot ons enthousiaste team van vrijwilligers toe te treden. We zijn op zoek naar mensen voor onderstaande functies.

Mensen die mee willen helpen bij de Bingo. ( elke eerst vrijdag van de maand in Het Spoor), Bezorgers van de “ONS “ , de Nieuwsbrief en flyers, Bestuursleden, Leden voor de redactie van de nieuwsbrief, Organisator en mensen die willen meehelpen met de voorbereiding en de verzorging van de kerstviering. Activiteitenbegeleider en organisator die het geheel in de gaten kan houden.

Heeft u interesse in een of meerdere taken of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met: Gerrit Brouwers 013-535 23 57. Marijke Goyaerts Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel: 06-57843740.

Colofon

De nieuwsbrief Senior5.0 is een uitgave van de Senior5.0 en omvat de wijken Theresia-Loven-Besterd. Voorzitter: Peter Vermijs: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , tel: 06-22406274

Secretariaat: Marijke Goyaerts Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel: 06-57843740

Penningmeester: Frank van der Meijs Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel: 06-50652233